PoistenieFINRAM, spol. s r.o. ponúka klientom všetky poistné produkty zo všetkých poisťovní :

Poistenie pre občanov

- havarijné poistenie
- povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla
- EuroGAP poistenie
- poistenie rodinných domov, bytov, chát  a nebytových priestorov
- poistenie domácnosti
- poistenie stavieb
- poistenie zodpovednosti za škody
- cestovné poistenie
- investičné poistenie
- kapitálové poistenie
- detské poistenie
- iné poistenia podľa požiadavky

Poistenie pre podnikateľov a právnické osoby

- havarijné poistenie
- povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla
- EuroGAP poistenie
- poistenie hnuteľných vecí (zariadenia, zásob)
- poistenie budov a stavieb - poistenie stavebnej montáže
- poistenie prepravy zásielok cestnou, riečnou, námornou a leteckou prepravou (Cargo)
- poistenie zodpovednosti vnútroštátneho a medzinárodného cestného prepravcu (CMR)
- poistenie všeobecnej a profesijnej zodpovednosti
- poistenie zodpovednosti zasielateľa
- stavebno (CAR) – montážne (EAR) poistenie
- iné poistenia podľa požiadavky
  (Poistenie prerušenia prevádzky, Poistenie plavidiel, Poľnohospodárske poistenie, Poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky, Poistenie enviromentálnych rizík...)