O spoločnostiNaša vízia a

Stať sa pre našich klientov dlhodobým partnerom a pomocníkom pri uspokojovaní ich potrieb a riešení ich problémov. Poskytovať našim klientom pre nich potrebné služby na vysoko profesionálnej úrovni v takom rozsahu a množstve, aby neboli nútení hľadať pre uspokojenie svojej potreby či riešenia svojho problému iného partnera.

Misia spoločnosti

Našou ambíciou je byť lídrom na území Slovenskej republiky v poskytovaní podnikateľského poradenstva, poistných a úverových produktov, finančných analýz a tvorby podnikateľských plánov pre malých a stredných podnikateľov.

História spoločnosti

Naša spoločnosť vznikla v roku 2010, ako odpoveď na dopyt klientov po poradenstve, ktoré by koncentrovalo právne a ekonomické poradenstvo do jedného centra.

Náš tím zložený z odborníkov na právne a ekonomické otázky s niekoľkoročnou praxou v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a obchodného, občianskeho a pozemkového práva sa rozhodol zúžitkovať svoje vedomosti a skúsenosti vo vlastnej spoločnosti, nakoľko sa na Slovensku neexistovalo centrum, ktoré by poskytovalo pre svojich klientov poradenstvo v oblasti práva a ekonómie.